Dyplomy

Uzyskując dyplomy potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdobyłam cenną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania masaży różnymi technikami. Dzięki wykształceniu wiem jak przygotować pacjenta do zabiegu masażu z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań oraz stanu zdrowia, potrafię dobrać rodzaj i technikę masażu do potrzeb danego pacjenta. Na zajęciach praktycznych nauczyłam się zasad i technik wykonywania masażu: klasycznego, medycznego, limfatycznego, odruchowego, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego, masaży z użyciem przyrządów, a także masażu sportowego z uwzględnieniem dyscypliny sportu, cyklu treningowego i stanu sportowca. Poznałam tajniki wykonywania masażu kosmetycznego i relaksacyjnego. Poza tym nauczyłam się korzystać z wiedzy klinicznej i nauk pokrewnych podczas wykonywania masażu medycznego w jednostkach chorobowych i masażu w odnowie biologicznej organizmu. Ponadto w zakresie wykonywania zadań zawodowych zdobyłam wiedzę ze stosowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, a także udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Zdobytą wiedzę i nabyte, praktyczne umiejętności z powodzeniem wykorzystam w mojej działalności gospodarczej.